Skip to main content

Nokkala

Avainsana(t)

Arboretumin länsiosan keskiönä on mäen harjalla kasvava suuri kaunis kuriilienlehtikuusikko (Larix gmelinii var. kurilensis), joka nykyisin kasvaa lähes luonnontilassa. Mäen ympäristössä on vanhoja pelto- ja laidunmaita, joilla kasvaa metsiköittäin eri havupuita. Nokkalan uusimmissa istutuksissa on havupuitten lisäksi myös jaloja lehtipuita.

Vipuvoimaa EU:lta    AEKR        elykeskus_vari_fin