Skip to main content

Acer

Vaahtera

Acer triflorum - klöverlönn

acer_triflorum_oksa_ja_runkoa_jreinikainen.jpg

Klöverlönnen är hemma från Fjärran Östern och är ett mycket charmfullt litet träd. Det har blad med tre småblad och påminner inte om en lönn utan om något mer exotiskt trädslag. När bladen spricker ut ser grenverket ut att vara täckt av en genomskinlig rödaktig slöja. Varje höst får bladen en vacker varmt orange höstglöd. Stammen förgrenar sig som på ett äppelträd och den vackert flagande kanelbruna barken gör trädet anslående även under vintern.

På Mustila växer veterligen den enda gruppen klöverlönnar som ger frön. Träden är planterade i slutet av 1930-talet. Träden har blivit allt dekorativare under årens gång och har inte lidit av kölden ens under de strängaste vintrarna. Det är underligt att denna skatt från de koreanska skogarna inte just planterats någon annanstans.

 

Acer tataricum subsp. tataricum - rysk lönn

acer_tataricum_tataricum_ruska_jsaarinen.jpg

Den ryska lönnen som utvecklas till ett litet träd är hemma från ett område som sträcker sig från Balkan via Svarta havet till Ural. De ryska lönnar som planterades längs nedre kanten av Pähkinärinne (Hasselsluttningen) på 1910-talet är nu fullvuxna träd som är till glädje året runt: uppstående blomklasar om våren, rodnande frön under sommaren, vacker gul höstglöd under hösten och mörka formfulländade stammar under vintern. De vackert tecknade grenarna och fröna som blir kvar på dem långt inpå vintern ger extra ögonfägnad.

Arten har liksom sin nära släkting ginnalalönnen A. tataricum ssp ginnala länge och i stor utsräckning använts i Finland. Den ryska lönnens blad saknar nästan helt flikar och trädet är mera grovvuxet med styvare grenar än ginnalarönnen. Ryska lönnen är mera ett mångstammit träd än prydnadsbuske och behöver därför ordentligt med utrymme. Den är vinterhärdig åtminstone till zon V.

 

 

Acer tataricum subsp. ginnala - ginnalalönn

Ginnalalönnen kommer från ett vidsträckt område i Fjärran Östern och förekommer naturenligt i ljusa skogar, fuktiga sluttningar och vid utkanterna av kärrmarker. Ginnalalönnen är den i Finland överlägset mest odlade av de buskaktiga lönnarna vid sidan av sin nära släkting den ryska lönnen (Acer tataricum subsp. tataricum). Med tiden kan den få ett trädlikt utseende men oftast är den flerstammig och växer lika mycket på bredden som på höjden. Den har ett sirligare växtsätt än den ryska lönnen. De mörkgröna, glänsande bladen är flikiga och kanterna är motsatt sågade. Den ryska lönnens blad saknar flikar.

Den snabbbväxande ginnalalönnen är också tämligen långlivad. Den blommar först vid stigande ålder. Blommorna smälter in i det ljusgröna lövverket men fröerna har den för lönnarna typiska flygvingade frukten också kallad samara, som rodnar när de mognar och pryder busken långt in i vintermörkret. På soliga växtplatser får ginnalalönnen en lysande orangefärgad färgteckning.

 

Syndicate content