Skip to main content

Acer

Vaahtera

Acer saccharum subsp. nigrum - svartlönn

acer_saccharum_nigrum_lehdet_jsaarinen.jpg

Svartlönnen är mycket nära släkt till sockerlönnen, och dessa båda underarter är svåra att skilja från varandra. En mörkare stam och inte lika vasst flikiga tredelade blad nämns som kännetecken. Till sin utbredning förekommer svartlönnen klart sydligare än sockerlönnen men den har ändå klarat sig inom Arboretum Mustila sedan 1992 med fröer från Guelphi i södra Ontario.Svartlönnen anses vara tålig mot både torka, värme och köld i mellanvästern i USA.

I Amerika blir svartlönnen ett tom 40 m högt träd men odlad i Finland förblir den märkbart mindre. Den har i likhet med sockerlönnen vackra höstfärger och saven kan användas till att bereda lönnsirap.

 

Acer saccharum - sockerlönn

acer_saccharum_lehtiruska_jreinikainen.jpg

Den om vår inhemska skogslönn (Acer platanoides) påminnande sockerlönnen växer naturligt i östra Nordamerikas tempererade klimatområden. Det är ett av Kanadas viktigaste lövträd. Sockerlönnen är ett stort långlivat träd. I landskapet märks det bäst då höstfärgerna länge glöder i gult, orange och rött. Trädet har fått sitt namn av sin mycket sockerrika sav som traditionellt har använts för framställning av lönnsirap.

I Finland har sockerlönnen odlats endast i enstaka exemplar närmast i dendrologiska samlingar. På Mustila växer sockerlönnar på otaliga platser som unga grupper eller i skogsdungar. Frön har i stor mängd samlats under Mustilas fröinsamlingsresor i artens nordligaste utbredningsområden i Kanada. Vinterhärdigheten har tillsvidare varit utmärkt, höstglöden imposant och ihållande. Sockerlönnen lider inte, i motsats till den inhemska skogslönnen, av tjärfläckssjuka som förstör bladen.

 

Acer saccharinum - silverlönn

Silverlönnen är den lönn som växer allra snabbast av de nordamerikanska lönnarna och på de bästa områdena i sina hemtrakter kan den som bäst växa med en meter i året. Silverlönnen utvecklar sig till ett resligt träd med bred krona vars löv är vackert flikiga och som i blåsigt väder visar sina undre silverfärgade bladytor. Höstfärgen är oftast gul.

Silverlönnen är ute i världen allmänt använd som prydnadsträd. Också i Finland har man odlat silverlönn i över 100 år men dess användning i större omfattning har av någon orsak inte spridit sig. I Arboretum Mustila växer gamla silverlönnar vid den nedre kanten av Hasselbranten. Där har de har förblivit ganska småvuxna i den täta och ibland torra lerjorden. I tillräcklig bördiga och fuktiga jordar kan silverlönnen också i Finland växa till storleken av de inhemska ädla trädslagen.

På 2000 -talet erhöll Arboretum Mustila nya fröurval av silverlönn som representerar artens nordligaste ursprung och man kan anta att odlingsområdet med dessa fröer kan förflyttas ändå mera norrut.

Silverlönnen kan i likhet med sockerlönnen (Acer saccharum) användas till framställning av lönnsirap. Saven tappad under den bästa tiden om våren kan ha en sockerhalt kring 5 %. Som sådan kan saven användas som dryck eller till att brygga mjöd.

 

Syndicate content