Skip to main content

Acer

Vaahtera

Acer pensylvanicum - amerikansk strimlönn

acer_pensylvanicum_runko_jsaarinen.jpg

Den amerikanska strimlönnen som sällan påträffas i Finland är hemma från nordöstra delen av Nordamerika där den växer i lummiga och skuggiga löv- och blandskogar. Trädet har stora lite hängande ljusgröna blad som får en uppmärksammad ljusgul höstfärg. Ett speciellt kännetecken är dess strimmiga bark. På det unga trädet är barken grön, senare blir den brun men de vita lodräta strecken på stammen består.

I Finland odlas amerikansk strimlönn närmast endast i botaniska samlingar. Den kunde gärna bli allmännare både på grund av att trädet är dekorativt och dessutom tål skugga.

På Mustila växer växer det amerikansk strimlönn på flera platser. De härstammar från fröinsamlingsresor till trädets nordligaste växtplatser i Kanada. Träden är trots sin rätt unga ålder redan mycket stiliga och speciellt charmiga om våren när bladknopparna öppnas samt om hösten när bladen får sin varmgula höstfärg.

 

Acer palmatum - japansk lönn

acer_palmatum_lehti_jreinikainen.jpg

Den japanska lönnen är ett mycket elegant och gracilt mångformigt litet träd eller buske, som är en av de viktigaste växterna speciellt i den japanska trädgården. Trädet är populärt även i Europa och Amerika på områden där klimatet är tillräckligt milt för de hundratals sorter av japansk lönn med blad av varierande form och färg. Även i Finland har man odlat olika sorter, ofta med dåligt resultat.

Eftersom japansk lönn ändå växer även i trakter med kalla vintrar har man på Mustila försökt sig på odling av olika naturformer. De två exemplar man planterade år 2000 har klarat sig mycket bättre än väntat och är nu eleganta manshöga små träd med vackra blad och fin höstglöd. Det ena trädet har kommit som frö från Kanada 1991 och det andra är från fröinsamlingsresan till Hokkaido 1993. Båda är representanter av den nordliga bredbladiga underarten A. palmatum subsp. amoenum, ibland noterad som en egen art. År 2011 anskaffades även två japanska lönnar av koreanskt ursprung, som man väntar ska klara sig åtminstone någorlunda.

 

Acer negundo - asklönn

acer_negundo_siemenoksa_jreinikainen.jpg

Asklönnen kommer från Nordamerika. Av amerikanska lönnar har asklönnen utbrett sig allra mest. Utseendemässigt avviker den tydligt från andra arter av lönn eftersom bladen påminner om dem hos asken (Fraxinus). De är ändflikiga, oftast med fem sammansatta blad. Höstfärgen är gul.

Asklönnen är en tvåbyggare där hanplantorna har täta småblommande och kvastformade blomställningar medan honträden har långa, hängande klaseformade blommor. Trädet blommar tidigt på våren på bar kvist, och i synnerhet hanblommorna kan vara imponerande. Asklönnen är ett snabbväxande pionjärträd. Det har i Kina använts till att stävja erosion och har därför spritt sig och förvildats.

I Arboretum Mustila växer asklönnen bla i Fårhagen intill lunden med vresalmar (Ulmus laevis). Fröerna har man fått via insamlingsexpeditioner.

 

Syndicate content