Skip to main content

Acer

Vaahtera

Acer glabrum var. douglasii - alaskalönn

acer_glabrum_douglasii_kukinta_jsaarinen.jpg

Alaskalönnen som kommer från de nordvästra delarna av Nordamerika är en av de allra härdigaste lönnarna. Det här lilla trädet som ibland får ett buskaktigt utseende växer i blandskogar på de lägre sluttningarna och i dalgångarna av Klippiga bergen. Alaskalönnen är ett pionjärträd som uppenbarar sig bland de första efter en skogsbrand eller en skogsavverkning.

Vackrast är trädet om våren när solstrålarna söker sig fram genom klargröna blommor och blad. Höstfärgen är varmt gul, ibland något rödaktig. De gamla storvuxna träden i Rhododendrondalen är planterade under 1900 -talets första årtionden. Yngre träd växer i Nordsluttningen.

 

Acer circinatum - vinlönn

acer_circinatum_ojussila.jpg

Vinlönnen är en amerikansk motsvarighet till den ostasiatiska fagerlönnen (A. sieboldianum) och den mandchuriska solfjäderslönnen (A. pseudosieboldianum). Den påminner mycket om de här båda lönnarna och i planteringar är det knepigt att skilja dem från varandra. Vinlönnen är känsligare än sina asiatiska släktingar och den förekommer i naturligt tillstånd endast på skyddade ställen i närheten av Stillahavet.

På grund av sin känslighet borde den buskformade vinlönnen hos oss planteras endast i skydd av andra träd eller byggnader och också där kan den frysa över snötäcket åtminstone under strängare vintrar. Busken tar sig nog efter sina köldskador. I solen är växtsättet upprätt medan den i skugga utvecklar sina grenar i nivåer ovanför varandra. Namnet beror på att busken tidigare togs för en ranka.

Den gamla vinlönnen som växer vid Sydbranten inom Arboretum Mustila fryser ofta ovanför snötäcket men de yngre från Holland anskaffade buskarna i Rhododendrondalen har tillsvidare övervintrat bättre. Sent på hösten visar vinlönnen sina granna höstfärger i flammande gult, orange och rött.

 

Acer caudatum subsp. ukurunduense - kinesisk lönn

Den kinesiska lönnen är en till sitt växtsätt utbredande, mångstammad buske, vars gulaktiga blad och småblommiga grenar sträcker sig uppåt för att breda ut sig på olika nivåer. Barken blir med tiden kanelbrun och spricker upp i strimlor. Busken blommar efter lövsprickningen med gräddvita axlika blomställningar. Den kinesiska lönnen har fina höstfärger i brutna nyanser från laxrött och orangebrunt till violett. Den klarar sig bra i skugga eftersom den på sina naturliga växtplatser ingår i barrskogens högre upp belägna buskvegetation. Den kinesiska lönnens hemort är i Japan och i de nordöstra delarna av Asien.

I Finland förväxlas den kinesiska lönnen lätt med sin nära amerikanska anförvant axlönnen (A. spicatum). Axlönnen har liknande uppåtsträvande axlika blomställningar medan bladen vanligen är treflikiga, inte femflikiga, och undertill mindre håriga än hos den kinesiska lönnen. Axlönnens bark spricker inte upp när den åldras utan förblir slät också vid stigande ålder.

Både den kinesiska lönnen och axlönnen är beroende på ursprungsort mycket vinterhärdiga. Åtminstone hos Arboretum Mustila har av dessa två den kinesiska lönnen visat sig vara mera nyckfull att odla.

 

Syndicate content