Skip to main content

Acer

Vaahtera

Acer campestre - naverlönn

Posted in
Acer campestre ©OJussila

Den småbladiga naverlönnen är en europeisk lönnart vars naturliga utbredningsområde i norr sträcker sig till södra Sverige och Danmark. I mellaneuropa användes trädet ofta i beskurna häckar och som gatuträd. Naverlönnen tål både vind och sol. Den föredrar kalkhaltiga jordar i motsats till många andra lönnar. När löven slår ut om våren glöder de i vinröda nyanser. Varma höstar hinner de också hos oss få sina lysande gula höstfärger. Naverlönnen blommar under lövsprickningen med små gulgröna blommor och till hösten pryds trädet av de för lönnarna typiska näsorna. Växtsätt och härdighet varierar i hög grad och detta har man också observerat i Arboretum Mustilas odlingsförsök.

Naverlönnen har sedan medeltiden varit ett aktat trädslag i Europa. Det hårda virket har använts bla till instrumentbyggande. Det sägs också att naverlönnens grenar hade krafter att skrämma bort läderlapparna från vindsutrymmen. Man brukade fästa grenar av naverlönn ovanför ytterdörren för att garantera storken en stor skara ungar och för att barnen i huset skulle få vara friska.

 

Acer barbinerve - grönlönn

acer_barbinerve_siemenet_jsaarinen.jpg

Grönlönnen är en av många buskartade lönnar på Mustila. Till växtsättet påminner den mest om hasseln Corylus avellana av våra inhemska växter. De ljusgröna stammarna växer invid varandra, först rakt upp och breder sedan ut sig till en rundad trädkrona. Under vintern blir kvistarnas toppar röda, och under våren spricker den sirliga lövskruden ut och den håller sig klargrön hela växtsäsongen.

Man skiljer lätt grönlönnen från andra buskartade lönnar genom att studera bladens undersidor. Hos grönlönnen bibehålls den glesa behåringen längs bladnerverna under hela växtsäsongen. Det vetenskapliga artnamnet betyder just "med skäggiga bladnerver". Även de nya skotten och bladens övre sida är behårade under våren, men håren lossnar vanligen i sommarregnen.

Som typiskt är för vedartede växter i Östasien förbereder sig grönlönnen redan tidigt om hösten för vinterns ankomst. Busken får som en av de första en vacker gräddgul, ibland orange höstglöd och har vanligen redan fällt löven då övriga buskar får höstfärg. Liksom de flesta lönnar trivs grönlönnen bäst i halvskuggan under skyddande trädkronor och i färsk mylla, men enligt erfarenheterna i Mustila ser den ut att trivas även i lundaktig moskog.

 

Syndicate content