Skip to main content

Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Hydrangea anomala subsp. petiolaris - klätterhortensia

hydrangea_anomala_petiolaris_jreinikainen.jpg

Den vackert blommande klätterhortensian kommer från östra Asien. Den växer i naturligt tillstånd i näringsrika och fuktiga barr- och bladskogar. Klätterhortensian är en storvuxen ranka som suger sig fast vid sitt underlag med luftrötter. Den växer antingen som en utbredd matta längs marken eller klängande högt upp längs trädens stammar där den ofta fäster sig i ihåligheter i barken på skuggsidan av trädet. Blomställningen är vit, 10-20 cm stor och platt med tiotals små tvåkönade blommor i mitten som omges av vackra sterila strålblommor.

På Arboretum Mustila hittas klätterhortensian särskilt i Rhododendrondalen där den ger området ett intryck av exotisk frodighet. Blomningen påbörjas efter att alprosorna (Rhododendron) blommat ut i början av juli. Den har ett vackert växtsätt med en uppåtsträvande ranka från vilken sidogrenar och blomställningar breder ut sig i sidled. Klätterhortensian är ståtlig med sina stora vita blomställningar och kopparfärgade blad på hösten. Vintertid ger rankans torra blomställningar liv åt sin omgivning.

 

Syndicate content