Skip to main content

Acer pictum subsp. mayrii

Den här underarten av spetslönnen sägs förekomma endast i Japan och också där är den mycket småvuxen. Arboretum Mustila har skaffat den från ön Sachalin där den även förekommer. Bäst skiljer man den från spetslönnen med de runda och oftast femflikiga bladen. Spetslönnen har sjuflikiga blad. En annan liknande lönn är den närbesläktade turkiska lönnen (Acer cappadocicum) som kommer från de kaukasiska begstrakterna.

I sina naturliga hemvister i snörika bergstrakter kan trädet bli mellan 10 och 15 m högt. Odlad formas den här lönnen till ett vackert träd med rundad krona som blommar på bar kvist om våren. Blomningen påminner om vår egen lönn (A. platanoides) både till storlek och färgsättning.

Tillsvidare har man i Finland endast ringa erfarenhet av att odla den här lönnen, men det är allt skäl att uppmärksamgöra vikten av att använda härdigt ursprungsmaterial ifall man vill åstadkomma de för lönnen typiska egenskaperna med ett frodigt växtsätt och vackert lövverk utan risk för att få överstora träd. När bladen öppnar sig om våren är de bronsfärgade vilket bildar en vacker kontrast till den ljust gröna blomningen.