Skip to main content

Acer triflorum - klöverlönn

acer_triflorum_yleiskuva_jsaarinen.jpg
acer_triflorum_oksa_ja_runkoa_jreinikainen.jpg

Klöverlönnen är hemma från Fjärran Östern och är ett mycket charmfullt litet träd. Det har blad med tre småblad och påminner inte om en lönn utan om något mer exotiskt trädslag. När bladen spricker ut ser grenverket ut att vara täckt av en genomskinlig rödaktig slöja. Varje höst får bladen en vacker varmt orange höstglöd. Stammen förgrenar sig som på ett äppelträd och den vackert flagande kanelbruna barken gör trädet anslående även under vintern.

På Mustila växer veterligen den enda gruppen klöverlönnar som ger frön. Träden är planterade i slutet av 1930-talet. Träden har blivit allt dekorativare under årens gång och har inte lidit av kölden ens under de strängaste vintrarna. Det är underligt att denna skatt från de koreanska skogarna inte just planterats någon annanstans.