Skip to main content

Amelanchier alnifolia - bärhäggmispel

amelanchier_alnifolia_hedelma_jsaarinen.jpg

Bärhäggmispeln som i kommersiellt syfte kallas saskatoon eller blåbärsträd används ibland också som en prydnadsväxt, men oftast odlas den som en nyttoväxt på grund av de ätbara bären. På Arboretum Mustila mognar bären i början av augusti. Smaken är speciell med inslag av blåbär, rönn och plommon samt aningen mandel. Bären är söta och saknar nästan helt syra och används därför oftast tillsammans med andra bär.

Bärhäggmispeln är en flerstammig buske som påminner om häggmispeln (A. spicata) men som i jämförelse med den är aningen bredare och mera trädlik. Den gör inte rotskott men däremot nog stubbskott. Bladen är oftast trubbiga eller inbuktade i bladspetsen medan sidotänderna är stora och glest sittande. Blomställningarna är som miniatyrer av häggen fastän växten utseendemässigt påminner mera om rönnen.

Bärhäggmispeln är inte särskilt allmän i Finland men man har påträffat buskar också i gamla parker och arboretum. I våra dagar saluför plantskolorna underarter avsedda som bärbuskar, tex 'Smoky' och 'Northline'.

De bärhäggmisplar som förekommer på Arboretum Mustila är av okänt genetiskt ursprung men de ger goda skördar och övervintrar bra. Buskarna har förvildats och spridits med fåglar. Faran för förvildning är skäl att minnas också om endast häggmispeln hittills har brett ut sig kraftigt som en främmande art.