Skip to main content

Anemone nemorosa f. alba plena - vitsippa

Anemone nemorosa f. alba plena ©jaakko

De inhemska vitsipporna blommar i Arboretum Mustila i mängder i början av maj. När de redan vissnat i mitten av maj slår en dubbelbladig form ut i blom i Rhododendrondalen. De matttlika vegetationerna breder ut sig i vårsolens sken. Blomningstiden kan tyckas lång, eftersom den kommer som en fortsättning på den naturliga vitsippan. Den dubbla formen har en längre blomningstid. När pollineringen har genomförts i den enkla blomman startar fröernas utveckling och blomman vissnar snabbt. Ju mer dubbelbladig blomma, desto mindre möjligheter till pollinering. Det verkar som om blomman blir väntande på en pollinerare som aldrig kommer.

I Arboretum Mustila ser det ut som om vitsippan tillfälligtvis skulle föröka sig också från fröer, eftersom det förekommer skillnader i blommorna mellan olika vegetationer. Merparten breder ut sig långsamt med underjordiska revor.