Skip to main content

Aristolochia manshuriensis - koreansk pipranka

Den ostasiatiska motsvarigheten till piprankan (A. macrophylla) har först under senaste tid börjat odlas i Finland. Tycker man om piprankans frodighet erbjuder den koreanska piprankan med sina större blad ett lockande alternativ. Arterna skiljer sig från varandra också i blomfärgen. Blommorna hos den koreanska piprankan är gulgröna medan piprankan har rödbruna blommor. Blommorna som påminner om tobakspipor är gömda i bladverket. Vardera rankan gör sig bra i pergolor och portaler ifall platsen inte är för ljus eller öppen.

Den koreanska piprankan som odlats i Sverige har erhållit status av E-planta och anses vara härdigare än piprankan. De unga rankor som växer i Rhododendrondalen inom Arboretum Mustila har sitt genetiska ursprung i trakterna av Vladivostok vid Stillahavskusten och är inte nödvändigtvis lika härdiga som de fröer som kommer från de koreanska bergstrakterna.