Skip to main content

Betula humilis - buskbjörk

Buskbjörken hör tillsammans med dvärgbjörken (B. nana) till de dvärgvuxna björkarnas underfamilj. Buskbjörken blir ändå större än dvärgbjörken eller en buske av kanske 2 meters höjd. Barken är gråvit och grenarna rödbruna. Bladen är små, och smala som hos dvärgbjörken. Hängena är grova och stående och honhängena omformas efter befruktningen till lurviga fröhängen.

Buskbjörken kommer från mellersta och östra Europa men den växer också i Sibirien och Mongoliet. I Europa ses den som en relikt från istiden. Den bildar täta bestånd längs floder och bäckar närmast i Baltikum.

I Finland har buskbjörken knappast alls odlats. Antagligen har man ansett att det hos oss ändå finns tillräckligt med björk och att man hellre önskar sig den frostkänsliga sydboken (Nothofagus antarctica). Åsynen av buskbjörkarnas små blad och knöliga kvistar vid dammen i Arboretum Mustila för ändå tankarna till sydboken som växer i Chile.