Skip to main content

Campanula latifolia - hässleklocka

Campanula latifolia © Susanna

Hässleklocka, den största av klockväxterna, passar bra i en skogspark. Den växer inte lika hög som i en gödslad perennrabatt och hålls därför också bättre stående. Hässleklockan blommar i juni och i skogsparkens halvskugga varar blomningen längre. I Mustila växer det rikligt med hässleklockor i den västra ändan av Etelärinne (Sydsluttningen).

En hässleklocka som växer i en perennrabatt blir över en meter hög. Om det under högsommaren då hässleklockan blommar kommer en regnskur, blir stänglarna så tunga att de stjälper om de inte har stöd. Vanligtvis är blommorna violetta med skiftning mot blått, vitblommande ser man inte så ofta.

Hässleklockan bildar under årens lopp ett kraftigt bestånd då det i de tjocka, vita rötterna samlas rikligt med reservnäring. Den sprider sig också med frön, ändå inte ogräsaktigt, fast det finns massor med små frön i fröställningen.