Skip to main content

Cladrastis kentukea - gulved

cladrastis_kentukea_ruska_jsaarinen.jpg
cladrastis_kentukea_kukinta_jsaarinen.jpg

Gulveden, som räknas till ärtväxterna (Fabaceae), kommer från de östra delarna av Nordamerika, där den är utrotningshotad på sina naturliga mycket utspridda hemorter som huvudssakligen hittas i Appalackerna. Gulved är ståtligast i juli under blomningen med stora, vita, kraftigt doftande hängande blomklasar. Blomningen är cyklisk och trädet blommar vartannat år. Trädet har också andra goda egenskaper. Bladen är klargröna och består av parvis vid grenarna fästade småblad på vilka gulveden lätt känns igen. Till hösten får gulveden vackra, varmt gula färger. Stammen är ljusgrå och slät som hos boken (Fagus). Trävirket är uppskattat för sin hårdhet och vackra gula färg.

Gulveden odlas sällan i Europa, men har klarat sig bra i södra Finland, också i Arboretum Mustila där den funnits sedan 1930 -talet. Den lilla plantan är frostkänslig eftersom den växer snabbt och inte alltid i tid hinner förbereda sig för vintern. Härdigheten blir bättre för träd över 1 m också om frosten på våren kan skada bladen också hos större träd. Gulved skall inte planteras på låglänta och kalla ställen utan helst i skydd av andra träd eller byggnader inte endast för frostfaran utan också för att de spetsiga grenarna lätt bryts i hårda vindar.

Gulveden förekommer också i en variant med röda blommor 'Perkins Pink' som kan vara ännu svårare att få tag på än den vitblommande arten.