Skip to main content

Fagus grandifolia - amerikansk bok

fagus_grandifolia_jreinikainen.jpg

Den enda bokarten på amerikanska kontinenten växer allmänt på ett vidsträckt område i de östra delarna av Nordamerika och bildar vanligen blandskog bland annat med sockerlönn Acer saccharum och gulbjörk Betula alleghaniensis. Med sin släta stam och täckande lövverk påminner den amerikanska boken om sin europeiska släkting F. sylvatica. Den amerikanska boken har dock längre och större blad och stammen är lite ljusare grå, och den blir inte lika stor som den europeiska.

Enligt erfarenheter på Mustila kan man anse den amerikanska boken tåla vårt klimat bättre än den europeiska boken. Den ensamma amerikanska boken på Etelärinne (Sydsluttningen) klarade både krigsvintrarna och de kalla vintrarna på 1980-talet utan skador, medan de nära intill växande europeiska bokarna frös ner till snögränsen under kalla vintrar. Amerikansk bok har odlats mycket sparsamt i Finland och man känner till endast ett fåtal gamla träd. Vinterhärdigheten hos dessa träd har varit så god att arten kunde användas mer i parker och trädgårdar i Södra Finland.

Under insamlingsresorna 1996 och 2002 har Arboretum Mustila sökt amerikansk bok i de nordliga delarna av det naturliga spridningsområdet för att hitta träd med härdiga frön. De plantor från de insamlade fröpartierna som planterats på tillräckligt bördig skogsmark har klarat sig väl, medan plantor på öppna låglänta marker har lidit av vårfrost och vuxit långsamt.