Skip to main content

Hydrangea arborescens 'Annabelle' - fylld vidjehortensia 'Annabelle'

Den nordamerikansk arten Hydrangea arborescens är inte i sig själv särskilt märkvärdig och den förekommer kanske mest i vetenskapliga samlingar. Däremot har man odlat i Finland ur denna art utvecklat former och sorter, vidjehortensior, sedan länge.

Den mest kända sorten av vidjehortensia är 'Grandiflora' som hittades i Ohio år 1900 med sammansatta runda blommor med en diameter om 10-18 cm. Också sorten 'Annabelle' hittades i naturenligt tillstånd i delstaten Illinois på en liten ort vid namn Anna. 'Annabelle's blomställningar är spektakulära med en diameter över 20 cm.

Vidjehortensian anses i snitt ha begränsade utsikter att klara våra vintrar. I Arboretum Mustila växer vidjehortensian mer eller mindre som en perenn med frostskadade årsskott. Detta stör inte blomningen eftersom den blommar på de årsskottena. Ofta klipper man årligen ner vidjehortensia i trädgårdar och parker. Ett inte för storta antal grenar garanterar en riklig blomning.

Vidjehortensians namnbestämning innehåller oklarheter och sorterna kan vara felaktigt angivna. Den storblommiga 'Annabelle' skiljer sig ändå klart från mängden.