Skip to main content

Ilex × meserveae - järnek

ilex_meserveae_ojussila.jpg

Järneken är ett städsegrönt träd som växer i västra Europa och som sedan förhistorisk tid har varit av särskild betydelse bla för kelter och romare. Järnek har alltid förknippats med julfirandet eftersom man trodde att växtens övernaturliga krafter var allra störst under vintersolståndet. Boningarna kläddes med grenar av järnek för att erbjuda skydd åt älvor och feer. Symboliken i de vintergröna bladen hänfördes också till den kristna jultraditionen i synnerhet i engelskspråkiga länder.

Järneken är inte tillräckligt härdig i Finland. Blå järnek (I. x meserveae) är den som kunde odlas i ett kyligare klimat. Bladen är inte lika stickiga som de hos järneken. Den blå järneken ingår i en grupp korsningar mellan den låga krypjärneken (I. rugosa) och järnek som fick sin början i New York på 1950 -talet. De första sorterna kom i handeln 1964 och sedermera har ytterligare sorter namngivits. Merparten av dessa innehåller förleden Blue i sina namn som syftar på de blåktiga bladen.

De mest kända sorterna hos oss är hanplantan 'Blue Prince' och honplantan 'Blue Princess'. Dessa planterades också på Arboretum Mustila där de har trivits på skuggiga och skyddade platser som Terrassen och intill Maaherranpolku. När hon- och hanplantor växer bredvid varandra utvecklar den senare röda bär som pryder busken långt in på hösten.