Skip to main content

Lonicera xylosteum - skogstry

Lonicera xylosteum © Susanna

Skogstryet är naturenligt i Finland och typväxt för skuggälskande växter i frodiga lundar. Busken är spretig och förgrenad och blommar tidigt om våren med små doftande gulvita blommor när bladknopparna slagit ut. Efter blomningen utvecklas de hopvuxna bären som liknar röda vinbär. Bären är giftiga.

Skogstryet klarar sig ända till polcirkeln. Det förekommer också i torr, mager jord, och på soliga ställen fastän det blir vackrare på skuggade och fuktigare växtplatser. Linné beskrev i sitt verk Species Plantarum hur de nästan 2 meter långa stammarna och snett böjda grenarna utgjorde ett hårt och segt trävirke. Trävirket har på sin tid använts till olika nyttoföremål och verktyg.