Skip to main content

Magnolia sieboldii - buskmagnolia

magnolia_sieboldii_kukka_jreinikainen.jpg

Buskmagnolian har klarat sig bra på Arboretum Mustila och likaså på annat håll i södra Finland så länge den får växa i halvskuggiga ställen i lundartad skog. I naturligt tillstånd växer den i östra Asien och trivs särskilt bra i lavahaltig buskmarker.

Buskmagnolian blommar hos oss när bladen spruckit ut efter midsommar. I slutet av sommaren kan den glatt överraska med nya blommor. Blommorna är 10 cm breda, de hänger och är slutna så att detaljerna endast kan ses underifrån. Mest odlas den koreanska formen (var. sieboldii) med röda ståndare och gul pistill omgivna av vita kronblad. Arboretum Mustilas gamla buskar i Rhododendrondalen och Sydsluttningens västra del representerar just den här formen.

Buskmagnolian anses vara den mest härdiga av de magnolior man odlar i Finland och på rätta växtplatser klarar den sig ända upp till växtzon III. Olika genetiskt ursprung ger olika härdighet och buskmagnolians rotsystem och bladverk hör till de mera krävande i släktet