Skip to main content

Picea glehnii - brungran

Picea glehnii ©Jaakko

Brungranen är uppkallad efter den balttyske botanikern Peter von Glehn som verkade i Ryssland. Brungranen har en lång historia i Arboretum Mustila. De första planteringarna gjordes av plantor uppdragna av japanska fröer levererade av Arboretum Mustilas hovleverantör, dansken Johannes Rafn år 1908. Idag över hundra år senare är skogspartiet fortfarande i gott skick. Detsamma kan man verkligen inte konstatera vara fallet med flere andra av Arboretum Mustilas exotiska granar. Besökaren finner sannolikast brungranen i skogspartiet som planterades 1995 vid vägen längs Norrsluttningen.

Brungranen är anpassad till ett maritimt klimat och tillväxten påbörjas mer än två veckor senare än den hos vår inhemska gran. Årstillväxten är därför mer skyddad mot frostskador. Som prydnadsträd har brungranen hamnat i skymundan och knappast har någon försökt odla den som julträd. Grenverket är vackert uppbyggt med uppåtriktade grenar som hos flertalet ostasiatiska träd. Barren som är korta och mörkgröna med ett inslag av blått bildar en ögonfägnande tät och yvig lummighet. Stammarna är grova och vackert brunröda. För besökare som uppskattar barrträdens skönhet är dessa träd verkligen något att se. Med lite ansträngning tar man sig fram längs sällan trafikerade stigar i de södra delarna av lärkträdsdungen i Tujaparkens nordöstra hörn där de gamla brungranarna växer i kanten av skogsgläntan.