Skip to main content

Picea rubens - amerikansk rödgran

picea_rubens_siemen_jreinikainen.jpg

Den amerikanska rödgranen har fått sitt namn efter skogarnas rödbruna färg som enligt lokala skogsfackmän avviker från svartgranens (P. mariana) och vitgranens (P. glauca) ljusa färgtoner. All tre barrträd förekommer i samma trakter i nordöstra Nordamerika. Den amerikanska rödgranen är den av dem som hittas närmast atlantkusten. Dess sydgräns går vid de övre bergssluttningarna i Appalackerna.

Den amerikanska rödgranen har ingått i Arboretum Mustilas samlingar sedan 1914. Ursprunget till den gamla skogen fanns i New Hampshire i New England och visade sig vara en av de bäst lyckade granplanteringarna i Arboretum Mustila. Träden var i utmärkt skick i nästan hundra år tills de tvinade bort mellan 2009 och 2011.

En enskild solitär växer fortfarande vid lundområdet i Ropakko och profilen urskils enkelt i synnerhet vintertid. Amerikansk rödgran har på nytt planterats år 2010 i riktningen mot Nokkala med plantor från Kanada med två olika hemorter.