Skip to main content

Pinus resinosa - rödtall

pinus_resinosa_yk_ontario_jreinikainen.jpg
pinus_resinosa_runko_ja_oksa_ontario_jreinikainen.jpg

Rödtall växer naturenligt i de nordöstra delarna av Nordamerika, i östra Kanada samt kring de stora sjöarna, i ett på finskt maner tjänligt klimatområde. Rödtallen utgör för oss en av de mest lovande tallarterna av utländskt ursprung. Rödtallen växer sig inte särskilt stor men den blir mycket vacker. Stammen går i rött som vår inhemska tall (P. sylvestris) men barren är mycket längre, tom 15 cm långa, och sitter fast på trädet från fyra till fem år.

Man har utan större framgång redan länge försökt odla rödgranen i Europa. Det största plantspillet inträffar under vintern efter sådden när snömögel (Monographella nivalis) till största delen förstör plantorna. Detta inträffade i Arboretum Mustilas tidigaste försök med rödgran men också alldeles nyligen. Klimatmässigt är rödtallen härdig hos oss. Detta påvisas av de unga ståtliga träden i Helsingfors botaniska trädgård.