Skip to main content

Pinus sylvestris - tall

Pinus sylvestris ©Susanna

Tallarna (Pinus) är det dominerande släktet på norra halvklotet med flesta barrträdsarterna och största utbredningen bland alla trädsläkten. Bland lövträden är det endast ekarna (Quercus) som hör till samma serie.

I Finland och på stora områden i nordliga Eurasien är furu ett viktigt träslag ekonomiskt. Inom skogsskötseln försöker man låta unga tallar växa tätt för att under kronorna med åren skulle bildas möjligast långa och raka kvistfria stockar. På gårdar och andra öppna platser får tallen grova grenar och bred krona. Vindpinade bergtallar är mycket måleriska och är säkert de träd våra bildkonstnärer flitigast avbildar.

I naturen hittar man även tallar med speciella avvikande former, om än inte lika många som granar. Många har sett häxkvasttallar, ovanligare former är bland annat knöltall, guldtall, ormtall och kvasttall.

På Arboretum Mustila har tallarna haft en viktig position ända från arboretumets tillblivelse. Långt över hundra år gamla furor skapar med sina kronor ett skyddande mikroklimat åt ömtåligare arter, skyddar för den brännande vårsolen, låter lämplig mängd ljus sila igenom grenarna under sommaren och tränger sina rötter djupt ner i marken och låter skogens mindre växter utnyttja den näringsrika ytjorden.