Skip to main content

Rhododendron - alprosen 'Ponticum Roseum'

rhododendron_ponticum_roseum_kukinta_jsaarinen.jpg

Sorten 'Ponticum Roseums' ursprung är obekant men man antar att det är en korsning mellan arterna R. ponticum och R. maximum. Under 1950 och 1960 -talen såldes sorten i USA under namnet 'Maximum Roseum'. Den är ändå ingen form av R. maximum utan en tydlig korsning. Saken blir inte enklare av att det tydligen förekommer tre olika kloner med samma namn.

'Ponticum Roseum' är en kraftigt växande buske som i gynnsamma förhållanden kan bli knappt två meter hög på 10 år. De finska vintrarna och snömassorna håller busken mycket lägre.

Sortens blommor liknar arten R. ponticums blommor och är till färgen ljust violetta. Kronbladens fläckar är orangeröda.