Skip to main content

Alprosor och azaleor

Beroende på räknesättet innehåller släktet Rhododendron ca tusen naturenliga arter inklusive alprosor, azaleor och skvattram. Skvattram tillfördes släktet på 1990 -talet. I sydvästra Kina och Himalaja växer upp till niohundra olika arter av alprosor allt från låga risartade marktäckare till över trettiometer höga träd. De växter som har vant sig vid traktens milda klimat trivs ändå inte på några få undantag när i Finland. De alprosor som trivs bäst i Arboretum Mustila kommer från områden vars klimat motsvarar vårt finska klimat med ett klart begränsat växturval.