Skip to main content

Rhododendron - alprosen 'Cunningham's White'

rhododendron_cunninghams_white_kristiantheqvist.jpg

'Cunningham's White' är en av de mest sålda sorterna av alpros i vårt land och den kommer i stora mängder från Holland. Härdigheten hos den här vitblommande alprosen är tveksam ifall den inta är skyddad av snö. Knopparna klarar av högst - 21 grader C och är beroende av det omgivande snötäcket. Men, busken är seg och utvecklar nya skott på sommaren för att ersätta de döda.

Under snötäcket övervintrar 'Cunningham's White' riktigt bra också i Arboretum Mustila och det förekommer att den har riklig blomning. Det är ändå skäl att minnas att den på sina växtplatser i arboretet i snitt har tillgång till mycket mera snö än på månget annat håll i södra Finland.

Det förekommer i handeln flere olika kloner av 'Cunninghams White' som skiljer sig ifrån varandra bla med storleken och färgnyansen på den gulgröna färgfläcken. Busken blommar i slutet av maj. På en del växtplatser blommar den på nytt om hösten. Blomning i september minskar blomningen under följande växtperiod. Höstblomning förekommer knappast alls på Arboretum Mustila.

Sorten 'Cunningham's White' används i stor utsträckning som grundstam för andra sorter av alprosor, och man har misstänkt att den använda grundstammen begränsar tillväxten hos flere kraftigt växande sorter. Den utvecklar ändå inte lika mycket skott från grundstammen som R. ponticum som tidigare användes till förädling. Om en röd alpros plötsligt utvecklar vita blommor, är det skäl att anta att de sitter på skott som har utgått från grundstammen 'Cunningham's White' och det är skäl att avlägsna dem.