Skip to main content

Robinia pseudoacacia - robinia

robinia_pseudoacacia_ojussila.jpg

Robinian är en trädart som hör till familjen (Fabaceae) och trädet uppskattas för sitt hårda virke som motstår röta. Sedan 1600 -talet har det hämtats till Europa, där det på många håll har spridit sig i naturen och bla till Ungern där det förekommer i utbredda skogslundar.

Robinian växer snabbt och trivs på olika växtplatser. Med hjälp av kvävebakterierna i rotsystemet klarar det sig också i näringsfattiga områden. I början av sommaren pryds trädet av vita, för ärtväxterna typiska blomställningar. Trädet utvecklar flere meter långa årsskott, som skyddar sig mot närgångna djur med sina vassa tornar. Stammens bark är djupt fårad utan tornar som däremot förekommer hos släktingen korstörne (Gleditsia triacanthos).

Robinian övervintrar dåligt hos oss. Också gamla träd kan efter kyliga somrar frysa ner helt och hållet eftersom trädet behöver inte bara en varm sommar ut också varmt höstväder för att i tid kunna förbereda sig för vintern. Å andra sidan kan man hitta enstaka trädliknande exemplar på Åland, Korpo och i Vanda. Av de tiotal robinior som man har planterat i Arboretum Mustila har bara något enda börjat visa ens en tillstymmelse till träd. Har robinian en gång fått frysa, börjar den desperat utveckla skott och blir oftast för alltid en buske.