Skip to main content

Rosa glauca - daggros

Posted in
Rosa glauca ©Susanna

Daggrosen är lätt att känna igen på sina gråblå blad och rödaktiga övre delar av grenstammen. Tidigar kallades arten Rosa rubrifolia. Sina typiska bladfärger får daggrosen speciellt på soliga växtplatser. Den blommar i slutet av juni med enkla, ljusröda blommor med svag doft. Blommorna är små men de kontrasterar vackert mot bladverket. Till hösten ger daggrosen rikligt med röda, runda långsmala nypon och busken får en vacker höstfärg.

Daggrosen kommer från bergsområden i mellersta Europa och den är härdig i så gott som hela Finland. Busken är anspråkslös och bildar inte rotskott. I terrängen urskiljs daggrosen lätt genom sina avvikande färger och den kan beundras på Arboretum Mustila vid stigen som leder från kontoret till Azaleasluttningen.

Daggrosen har saluförts i Finland redan på slutet av 1800 -talet och man kan påträffa den förvildad. Särskilt på skuggiga ställen kan den besväras av rostsvampar.