Skip to main content

Sasa sp. - arten bambu

sasa_sp_yleiskuva_jsaarinen.jpg

Att exakt bestämma arten hos bambu när de gäller den mattformiga bambun är en omöjlighet för oss europeer. Den bambu som i årtionden har vuxit och brett ut sig i Rhododendrondalen är namnlös men den är sannolikt den äldsta i Finland levande bambun.

I synnerhet de maritima bergskedjornas fuktiga sluttningar är såpass gynnade av de här lågväxande, och kraftigt utbredande arterna av Sasa bambu att de hindrar tillväxten av andra växter i de här trakterna. I Finland blir den städsegröna bambuns saga all ifall den torkar i kyla utan skydd av snö. Bladkanterna hos flere arter gulnar om hösten.