Skip to main content

Schizophragma hydrangeoides - skenhortensia

schizophragma_hydrangeoides_lehdet_jsaarinen.jpg

Skenhortensian är en täckande sommargrön ranka som med sina sugrötter stadigt fäster sig vid sitt växtunderlag. Den har hjärtformade och sågtandade blad. Rankan blommar högsommartid med vita och ljusröda blommor som påminner om klätterhortensians (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) blomställningar.

Medan klätterhortensian har mellan tre och fem kronblad i de yttre sterila blommorna i blomställningen har skenhortensian endast en steril blomma med ett stort kronblad. Skenhortensian klättrar i sina hemtrakter i fuktiga och skuggiga skogar och har anpassat sig att komma till rätta med det lilla solljus som tränger sig igenom trädens kronor och den klarar sig också på mycket skuggiga växtplatser. De vita yttre sterila blommorna pryder rankan långt efter själva blomningen och på hösten antar skenhortensian ofta en sprakande rödgul höstfärg.

Skenhortensian är sällsynt i Finland och den övervintrar dåligt. Under kalla vintrar kan rankan frysa ner helt och hållet också vid sydkusten. I Arboretum Mustila är den skyddad av snötäcket och klarar sig bra som en krypande marktäckare. I arboretet pågår ett försök inte bara med plantskoleväxter utan och också med plantor av fröer från öarna Kunashir och Ullung vilka kan visa sig vara märkbart härdigare.