Skip to main content

Sorbus aucuparia - rönn

sorbus_aucuparia_kukka_jreinikainen.jpg

Den här vännen påträffas litet varstans i vårt land, allt från utskärskobbar till hukande intill bergsklippor ända upp i den lappska fjällvärlden. Rönnen är den art av rönn som går mest norrut på vår jord. Kalevas folk har uppskattat trädet. Det har helgats av våra förfäder och att fälla trädet ansågs medföra olycka. Enligt en undersökning gjord på 1980 -talet visar det sig att det på var fjärde gårdsplan fortfarande växte en rönn.

Som ett typiskt pionjärträd växer rönnen på försommaren utan dröjsmål. Tillväxten avtar snabbt med att ändknoppen utvecklas och rönnen börjar samla krafter för följande sommars växtperiod. Trädet blommar tidig sommar med doftande, vita blomkvastar. De pollinerade blommorna utvecklas till nästan runda, mörk- eller orangeröda bär. Bären duger gott inte bara åt fåglar, men också som mänsklig föda också om bären i allmänhet är sura.

Trävirket är medelhårt och segt och har flitigt använts. Som kuriositet kan nämnas att rönnens ved har högre värmevärde än veden hos andra naturenligt förekommande träd hos oss, inklusive björken.