Skip to main content

Vinca minor - vintergröna

Vinca minor ©Susanna

Den risartade vintergrönan är späd men håller sig stadigt kvar på sin växtplats. Den utgör ett gott val som marktäckare för det skuggigaste ställena i trädgården. I Arboretum Mustila ingår vintergrönan i bassortimentet i Rhododendrondalen. En täckande vegetation uppstår när murgrönans långa skott längs markytan rotar sig och nya kortare skott börjar växa lodrätt uppåt. De vintergröna bladen är små, styva och motsatta. Vintergrönans blommor utvecklas i bladveckena. Murgrönans blommor är hjulformade, de blommar på våren och på nytt i mindre utsträckning långt in på senhösten. Blommornas färg varierar från vitt till blekt blå och mörklila. Också bladfärgen varierar. Murgrönans olika färgformer har utvalts och uppkallats som egna sorter.

På frodiga platser i halvskugga utvecklar murgrönan en vegetation i flere lager på varandra som kan störa grannar av mindre storlek. Skotten klättrar över andra växter. Allra bäst är murgrönan som marktäckare under medelstora och storväxande buskar eller i skuggade områden.