Skip to main content

Abies concolor

Abies concolor - coloradogran

Det är lätt att känna igen coloradogranen bland övriga granar på basen av barren. De långa och böjda barren har rundad spets och är silvergrå på både övre och undre sidan. Färgen varierar hos olika individer, liksom hos stickgranen (Picea pungens), som hör hemma i samma områden, Klippiga bergen i USA. Denna rätt kortlivade ädelgran bildar en kraftig rätt bred topp.

Coloradogranen är ett vackert träd som ungt. Senare bibehåller det sin skönhet endast på ljusa ståndorter. I skogen blir det snart risigt och följaktligen är alla de coloradogranar som planterades under A. F. Tigerstedts tid förstörda sedan länge. Dessutom verkar coloradogranarna i Mustila lida av någon sjukdom som endast några få individer tycks kunna motstå. De ståtligaste träden växer i Pähkinärinne (Hasselsluttningen) och är de första självsådda efterkommande träden till de gamla.

 

Syndicate content