Skip to main content

Abies lasiocarpa

Abies lasiocarpa var. arizonica - korkgran

Abies lasiocarpa var. arizonica, latva ©jsaarinen

Korkgran är en synnerligen avlägsen variant av berggran som man tidigare ansåg vara en egen art. Till skillnad från berggranen har den ljust grå, nästan krämfärgad, korkaktigt mjuk bark. Barren är täta och vackert blågrå som hos berggranens sydligare bergsformer.

Korkgranen förekommer naturenligt i San Francisco -bergen i Arizona, alltså mycket långt söderut, men ändå så högt uppe i bergskedjan, att trädet i Finland skulle klara av vinterförhållandena åtminstone på Arboretum Mustila. Trädet har knappast odlats på annat håll i Finland. Trädet skaffades till Arboretum Mustila för första gången år 1917 och det användes som ett av basträden i Rhododendrondalen. Träden gjorde ett speciellt intryck med sina täta, silvergrå barr tills de så småningom långsamt började förfalla på 1990 -talet i sina nedersta delar, härjades av granlöss, och utvecklade röta samt till slut fälldes av stormvindar och snöskador. Fastän korkgranen inte är långlivad i förhållandena på Arboretum Mustila har korkgranen ett särskilt prydnadsvärde och trädet borde därför bevaras som en del av arboretets trädbestånd genom att se till att bestånden föryngras.

 

Abies lasiocarpa - berggran

Abies lasiocarpa, kävyt ©jr

Berggranen som ger ett gråblått allmänintryck är hemma från Nordamerika. Den är nära släkt med balsamgranen (Abies balsamea). Ädelgranarna på amerikanska kontinenten har anpassat sig till sina egna växtplatser, berggranen till bergsområdena i väster.

Eftersom berggranen är en art hörande till bergsområdena i inlandet kan den lida av vårfrost men tål väl vinterköld. Proveniensen har stor betydelse för hur väl den klarar förhållandena i olika delar av Finland. I bästa fall är berggranen ett utmärkt prydnadsträd som även passar som julgran och till kvistar för uppsättningar. Berggranen är ett relativt kortlivat barrträd; i Mustila är alla 80-åriga berggranar i dåligt skick och murkna i rotändan.

Utseendemässigt uppvisar berggranarna stora variationer inom arten, i huvudsak så att de sydligare provenienserna har mera utpräglat blå- eller silvergrå barr. Berggranarna i Arizona har avskilts som en egen varietet, korkgran (Abies lasiocarpa var. arizonica).

 

Syndicate content