Skip to main content

Pinus contorta var. latifolia

Pinus contorta var. latifolia - kontortatall

pinus_contorta_yk_bc_jreinikainen.jpg

Kontortatallen är hemma i ett smalt område i nord-sydlig riktning i Klippiga bergen i de nordvästra delarna av Nordamerika. Trädet är smalt i toppen, det har dubbla barr som lätt känns igen genom att de är längre, grovare, mera vridna, samt blekare gröna än barren hos tallen (P. sylvestris). Barken på trädets stam är tunn och mörkgrå, påminnande om granen, utan den typiska rodnaden eller den tjocka bark som utvecklas med åren hos inhemska tallar. Kontortagranen är ett pionjärträd som sprids efter skogsbränder och vars kottar oftast öppnas först efter branden.

Kontortatallen, tidigare känd som murraytall (P. murrayana), har näst efter lärkträdet odlats mest i Finland av alla utländska barrträd. Det har använts i ekonomiskogar som ett snabbväxande träd som också klarar sig i lerjord på grund av sitt rotsystem. Trädets popularitet har varierat i årtionden. Trädet har inte etablerat sig i storskalig produktion av ekonomiskog och som prydnadsträd är det närmast en kuriositet.

 

Syndicate content