Skip to main content

Tsuga mertensiana

Tsuga mertensiana - berghemlock

tsuga_mertensiana_kapyoksa_jreinikainen.jpg

Berghemlocken förekommer på högre belägna bergsluttningar i de västra delarna av Nordamerika. Utbredningsområdet sträcker sig från Alaska till Kalifornien. Växtplatsen är färsk, inte för näringsrik skog, hedmark eller klippartade områden i svala sluttningar mot norr. Berghemlocken anses vara den vackraste av hemlockar. I motsats till andra hemlockar är berghemlockens barr välvda, de har samma färg på båda sidor och de spretar åt olika håll. Detta ger berghemlocken ett vackert, rufsigt cederartat utseende. Barren är vaxbelagda och blåaktiga, endel provenienser är starkt blågråa. Kottarna liknar grankottar och är större än hos andra hemlockar.

De prov som A. F. Tigerstedt genomförde visar att berghemlocken är långsamtväxande och krävande angående växtplatsen. Trädet klarar sig bäst på skyddade, fuktiga nordsluttningar. Av A. F. Tigerstedts försök återstår en liten dunge som såddes med fröer från Alaska år 1909. De största trädena är idag ungefär 10 meter höga. Unga plantor är känsliga för kyla och vårsol och måste skyddas. Vinterhärdigheten blir bättre med tiden. Under 1980 -talets kalla vintrar förekom mindre skador och de värst drabbade träden fick avverkas. Read more »

Syndicate content