Skip to main content

Abies fargesii

Abies fargesii var. faxoniana - faxongran

Abies fargesii var. faxoniana ©jaakko

Faxongranarna i övre delen av Södersluttningen som överlevt i 90 år är ett exempel på hur inte ens de allra mest lovande utländska växterna till slut visat sig vara framgångsrika. Inte en enda av de här ädelgranarna från sydvästra Kinas bergstrakter har vuxit till ordentliga träd här i Finland. De har regelbundet frusit ner till snögränsen.

Faxongranen växer i sin naturliga omgivning till ett massivt träd med klargröna barr som växer åt sidorna på skotten, men inte som kammar. De rödbruna, ibland blåskiftande 5-9 cm långa kottarna får vi inte se i Finland, om vi inte får tag på en proveniens som trivs bättre här.

Tills vidare är sichuangranen Picea asperata den enda barrträdsarten från områdena öster om Himalaja som klarat sig hos oss, och man vet egentligen inte orsaken till att ädelgranar från samma område mår så dåligt här. Frösamlingsplatserna har inte varit de bästa med tanke på vårt klimat. Det är synd ty även faxongranen är ett ståtligt träd.

 

Syndicate content