Skip to main content

Zelkova

Zelkova serrata - japansk zelkova

Den japanska zelkovan känns igen på sitt pokalformade växtsätt. En kort huvudstam förgrenars sig på låg höjd till snettuppåtriktade grenar. Att känna igen gamla träd underlättas av den prydliga, fläckade stammen där underliggande orangefärgade skikt kommer i dagen när övre delar av barken spricker upp. Den japanska zelkovan hör till familjen almar (Ulmaceae) men den är inte känslig för almsjuka. Trädet syns allt oftare i gatubilden och i anlagda trädgårdar både i öst och väst.

Den finska svala och korta sommaren är inte tillräcklig för den japanska zelkovans behov. Hos oss kräver den en möjligast varm växtplats och ett lämpligt ursprung vilket kunde påträffas i Korea. Träd som mår bra utvecklar en vidlyftig, skuggande och paraplylik krona.

 

 

Syndicate content