Skip to main content

Viburnum opulus subsp. trilobum

Viburnum opulus subsp. trilobum - amerikanskt olvon

Det amerikanska olvonet är hemma i Nordamerikas norra delar. Man kan påträffa busken allt från atlantkusten i öst nästan till stillahavskusten i väst. Den förekommer oftast som undervegetation i lövskogar där den på grund av sparsamma ljusförhållanden bildar en buske med ett glest och slarvigt utseende. På soliga områden blir den tät med uppåtriktat grenverk.

Vårt inhemska skogsolvon (V. opulus subsp. opulus) är närbesläktat med det amerikanska olvonet, som inte minst i Europa räknas till underarten hos skogsolvonet (V. opulus subsp. trilobum). I Amerika anses dehär buskarna ändå representera två olika arter och man har utvecklat en storbärig sort för bärodling av det amerikanska olvonet..

Det amerikanska olvonet blommar rikligt med ljust gräddfärgade för olvonen typiska blomställningar där de stora yttre blommorna är sterila och vars uppgift är att locka pollinerande insekter till de inre belägna tvåkönade mindre blommorna. Frukterna är bär som till en början är gulaktiga och som senare får lysande röda färgtoner. Också bladen går i rött till hösten. På grund av de här egenskaperna anses åtminstone i USA det amerikanska olvonet överträffa den europeiska arten.

 

Syndicate content