Skip to main content

Ulmus davidiana var. japonica

Ulmus japonica - japansk alm

Den japanska almen är i en nyckelposition i kampen mot almsjuka (Ophiostoma ulmi). Almsjukan har utrotat en stor de av almarna i mellersta och västra Europa samt i Nordamerika. Den japanska almen har den bästa motståndskraften mot sjukdomen.

Japansk alm är ett tom 30 meter högt träd med bred krona men man känner till också buskformade japanska almar. Bladen är 8-12 cm långa och grenarna är hos vissa ursprung korkartade vilket gör dem prydliga också under vinterperioden.

De japanska almarna inom Arboretum Mustila har dragits upp av fröer erhållna från Kanada på 1990 -talet. De har visat sig långsamtväxande och håller bokstavligen på att hamna i skuggan av de andra almarna vid dammen intill Azaleabranten.

 

Syndicate content