Skip to main content

Tilia tomentosa

Tilia tomentosa - silverlind

Silverlinden som växer i sydöstra Europa och Mindre Asien är en av fyra europeiska lindarter. Dess naturliga växtplatser är torra, näringsrika skogsmarker. Silverlinden är ett styvt upprättväxande robust träd med slät stam och krona som en regelbunden kulle. Blomställningen har 5-10 blommor, frukten är 6-8 mm, äggformad och svagt kantig. Silverlindens speciella kännetecken är den gråa, nästan vita, mycket täta stjärnbehåringen på bladens undersida och unga grenskott. Blad som rör sig för vinden blänker turvis mörkgröna och silverglänsande.

Silverlinden används i Europa och Nordamerika som prydnadsväxt i parker och på gårdar. Tillsvidare har den använts sparsamt i våra städer. Hos oss trivs den i de allra sydligaste delarna av landet.

På Mustila växer silverlindar i västra ändan av Etelärinne (Sydsluttningen). De är planterade på 1920-talet.

 

Syndicate content