Skip to main content

Stephanandra

Stephanandra incisa - stefanandra

Stephanandra incisa ©Susanna

Stefanandra är en ypperlig kantväxt i synnerhet i planteringar med nivåskillnader. Busken hör till familjen rosväxter (Rosaceae) och är bågformad. Den blir ungefär en halv neter hög med rika förgreningar och den har små rosenlika blommor. Dess naturliga utbredningsområden ligger i Japan och delar av Korea.

Stefanandrans vita ibland röda blommor är oansenliga, men de flikiga små bladen med sina stora stipler täcker in växtunderlaget på ett dekorativt sätt. Skotten rotar sig från lederna. På ljusa växtplatser får stefanandran gulröda höstfärger. Den skall inte ha alltför torrt men klarar sig bra också i skugga.

I slutet av 1960 -talet började man använda sorten 'Crispa' med sina långsmala blad och idag är 'Crispa' den vanligast förekommande av de båda buskarna. Också inom Arboretum Mustila förekommer 'Crispa, som både har ett vackert växtsätt och samtidigt håller den ogräsen på avstånd.

Stefanandran klarar sig ända till mellersta Finland, snötäckt antagligen mera norrut.

 

Syndicate content