Skip to main content

Salix × pendulina 'Blanda'

Salix × pendulina 'Blanda' - parasollpil

Äkta tårpilar som har uppnått en nästan mytomspunnen position odlas inte hos oss eftersom de är för känsliga för att klara sig i Finlands vinterklimat. Genom korsningar med härdigare sorter kan man åstadkomma bättre möjligheter för övervintring. Underarten 'Blanda' visade sig överraskande nog vara den härdigaste i de försök man gjorde med olika pilsorter på Arboretum Mustila på 2000 -talet. Trädet anses vara en korsning mellan pilen (S. euxina) och tårpilen (S. babylonica). Trädet hämtades till Finland från Danmark av pilspecialisten Tapani Uronen år 2003. Det är faktiskt fråga om den äkta underarten 'Blanda' och inte den under samma namn redan på 1800 -talet till Finland från Ryssland hämtade parasollpilen som är ett helt annat träd. Den äkta underarten har långa, till marken eller vattenytan nerhängande grenar och smala hårfria blad i vars bas sitter två stora snibbar eller stipler. Vintertid är grenarna glänsande gröna med svartnande knoppar.

Den unga parasollpil som planterades i Arboretum Mustila vid bron intill sjön vid Atsaleabranten har klarat sig förvånansvärt bra oberoende av växtplatsens skugga och väta. Härdigheten och motståndskraften mot sjukdomar är relativt bra.

 

Syndicate content