Skip to main content

Rubus

Rubus parviflorus - nutkahallon

Det storbladiga nutkahallonet är en nordamerikansk i Finland helt vinterhärdig park- och skyddsbuske. Till samma släkte av hallon (Rubus sp.) hör ett antal gräs och buskar med rotskott av vilka ett flertal odlas som bär- och prydnadsbuskar eller används till bärplockning i naturen. Det mest kända torde vara hallonet (R. idaeus).

Nutkahallonet skiljer sig från det hos oss mera allmänt odlade rödblommiga rosenhallonet (R. odoratus) med sina vita blommor och lägre växtsätt. Det bildar också mera frukt som är helt ätbar. Nutkahallon används ändå endast som prydnadsbuske.

Nutkahallonet som utbreder sig till risiga snår trivs i skuggiga skogsträdgårdar. I Arboretum Mustila täcker hallonet in marken under hasselbuskarna i Hasselsluttningen och får där en höjd på omkring en halv meter. Busken breder ut sig med sina markskott vilket är skäl att ta med i beräkningen när man väljer växtplats.

 

Syndicate content