Skip to main content

Rosa

Rosa koreana - korearos

Korearosen förekommer i naturen på steniga sluttningar och i skogsbryn i Korea, norra Kina och ryska Fjärran Östern. Korearosen är en nära släkting med den för oss bekanta midsommarrosen (R. pimpinellifolia 'Plena'), och de enkla vackra blommorna med sitt sirliga bladverk faller vänner av vildrosor i smaken. Blommorna kan till färgen variera mellan vitt och ljusrött beroende på individen och härstamningen.Till hösten bildar korearosen dekorativa, orangeröda, avlånga nypon och bladen får en vacker höstfärg innan de faller av. Korearosen är mycket taggig och den lämpar sig därför bra som hinder av oönskad genomfart.

Korearosorna på Mustila Arboretum kommer från den svenska växtjägaren Elisabeth Öbergs insamlingsexpeditioner i Changbaibergen i nordöstra Kina. De unga buskarnas vinterhärdighet har visat sig vara just så god som man kunde vänta sig av växter från denna kalla men växtrika bergstrakt.

 

Rosa glauca - daggros

Posted in
Rosa glauca ©Susanna

Daggrosen är lätt att känna igen på sina gråblå blad och rödaktiga övre delar av grenstammen. Tidigar kallades arten Rosa rubrifolia. Sina typiska bladfärger får daggrosen speciellt på soliga växtplatser. Den blommar i slutet av juni med enkla, ljusröda blommor med svag doft. Blommorna är små men de kontrasterar vackert mot bladverket. Till hösten ger daggrosen rikligt med röda, runda långsmala nypon och busken får en vacker höstfärg.

Daggrosen kommer från bergsområden i mellersta Europa och den är härdig i så gott som hela Finland. Busken är anspråkslös och bildar inte rotskott. I terrängen urskiljs daggrosen lätt genom sina avvikande färger och den kan beundras på Arboretum Mustila vid stigen som leder från kontoret till Azaleasluttningen.

Daggrosen har saluförts i Finland redan på slutet av 1800 -talet och man kan påträffa den förvildad. Särskilt på skuggiga ställen kan den besväras av rostsvampar.

 

Syndicate content