Skip to main content

Ribes glandulosum

Ribes glandulosum - krypris

Ribes glandulosum ©Susanna

Krypriset har fått sitt namn efter sitt växtsätt. Det öppnar sina bladknoppar tidigt och blommar med oansenliga vinbärsblommor. Bären är smaklösa och röda och bladens höstfärger varierar från rödgult till vinrött.

Det härdiga krypriset är en bra marktäckande växt och lämpar sig bra i sluttningar och stenpartier på olika växtplatser. Stammens krypande förgreningar rotar sig och hjälper till att sprida riset. I Arboretum Mustila växer krypriset vid diket som utmynnar i Ekskogen under rödlönnarna.

 

Syndicate content