Skip to main content

Rhododendron carolinianum

Rhododendron minus var. minus Carolinianum-gruppen

rhododenron_minus_ojussila.jpg

Klimatet i de östra delarna av Nordamerika ställer hårda krav på växterna. Tillfälliga utbrott av varmt väder mitt i vintern får inte väcka upp växterna eftersom man redan följande vecka kan uppmäta temperaturer på -30 °C. Alprosor från de här områdena rankas högst när det gäller härdighet. Alprosen Rhododendron carolinianum (R. minus var. minus Carolinianum-gruppen) är en av dem. Den har uppgivits klara av temperaturer på -31 °C i USA, och blommor och ny tillväxt är exceptionellt vinterhärdiga.

Busken hör till de fjälliga alprosorna eller lepidoterna, vars representanter som klarar sig bra i Finland oftast är risartade, småbladiga och småblommiga. I jämförelse med dem är busken stor och storbladig. Också blommorna är stora, till färgen ljusröda eller vita och blomningen inleds i början av juni.

Intressant nog fäller busken nästan alla blad från den föregående växtperioden till hösten och busken får därför en anspråkslös vinterdräkt, bara för att lysa upp igen följande sommar. De nedärvda anlagen ingår i flere härdiga korsningarav vilka de mest kända är PJM -gruppens sorter.

 

Syndicate content