Skip to main content

Rhododendron metternichii

Rhododendron degronianum - japansk rododendron

rhododendron_degronianum_ojussila.jpg

Som bekant har istiden hos oss format växtligheten med hård hand och detsamma gäller också i Japan på andra sidan kontinenten. I de japanska bergstrakterna växer i naturligt tillstånd en grupp vintergröna alprosor som antas ha klarat sig genom istiden i skyddsområden, refugio, dvs på varmare skyddade växtplatserna intill kusten.

Därifrån har växterna spridit sig i takt med att isen dragit sig undan och måste med tiden dra sig tillbaka ända upp i bergen när klimatet blir för varmt för dem på andra växtplatser. Man antar att den här flyttrörelsen kan förklara orsaken till att arten Rhododendron degronianum har tagit sig så många olika former med olikheter i blad, blommor och växtsätt. De bästa varianterna har ett vackert runt växtsätt med stora blommor och bladverket täckt av ett rostbrunt ludd.

På de steniga markerna vid Sydsluttningen på Arboretum Mustila växer en japansk rododendron som oberoende av sin litenhet kan vara det äldsta levande exemplaret av alla alprosor i aboretet eftersom det förekommer fotograferat i blomningsstorlek redan 1926. Den nuvarande busken har bildats av en utlöpare som har rotats. Read more »

Syndicate content