Skip to main content

Quercus ellipsoidalis

Quercus ellipsoidalis

quercus_ellipsoidalis_hemelrijk_kukat_jsaarinen.jpg

Eken Quercus ellipsoidalis är en av de mest lovande amerikanska ekarna och den hämtades för första gången till Finland i samband med Arboretum Mustilas fröinsamlingsexpedition år 1993. Den har vackra blad och förekommer naturenligt i den kalla vinterklimatzonen väster om de Stora Sjöarna där flere av de amerikanska ekarterna inte längre kommer till rätta. Den växer i karga backslänter tillsammans med bla rödtallen (Pinus resinosa).

Quercus ellipsoidalis blir inte särskilt stor ens i sitt hemland och den kunde därför antas lämpa sig bra för små utrymmen. På Arboretum Mustila förbereder sig den här eken för vintern klart tidigare än rödeken (Q. rubra och de vackra bladen som är mindre och har djupare flikar än rödeken får varje år djupröda höstfärger.

Till sitt växtsätt påminner trädet, med sina upprättväxande grenar och hängande nedre grenar, om kärrek (Q. palustris). Gamla träd ger vintertid ett taggigt intryck på grund av det stora antalet grenstumpar som sitter kvar.

 

Syndicate content